Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Rødby – Holeby – Maribo består af:

Formand  
Bodil Vid Stein
40450044
bodil@lollands.net

Kasserer    
Jytte Sørensen
30583406
jsholeby@lollands.net

Sekretær   
Inge Eriksen
55605360

Revisor
J. K. O. Jakobsen
54605258